A duhet të paguani tatimin mbi fitimet e lotarisë?

Ardit Krasniqi
WriterArdit KrasniqiWriter
Fact CheckerSamuel OseiFact Checker

Të ëndërrosh për të fituar llotarinë shpesh përfshin vizione jahtesh, pallatesh dhe pushimesh të pafundme. Por edhe taksatari pret në krahë për të marrë pjesën e tij. Ky artikull synon të çmitizojë detyrimet tatimore që lidhen me fitimet e lotarisë në vende të ndryshme si Shtetet e Bashkuara, Kina, Japonia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar. Ne do të zbërthejmë se me cilën përqindje të fitimeve tuaja mund të prisni të ndaheni, duke ofruar shembuj për t'i bërë gjërat të qarta.

A duhet të paguani tatimin mbi fitimet e lotarisë?

Taksat mbi fitimet e Lotarisë në SHBA

Me fjalë të thjeshta, kur fitoni lotarinë, qeveria merr një pjesë të fitimeve tuaja në formën e taksave. Ashtu si kur fiton para nga një punë, një pjesë i shkon qeverisë. Kjo taksë vjen nga qeveria federale dhe ajo shtetërore dhe shuma mund të ndryshojë në bazë të vendit ku jetoni dhe shumës që fitoni.

Tatimi Federal mbi të Ardhurat mbi Fitimet e Lotarisë

Së pari, le të flasim për taksat federale. Qeveria amerikane ka një normë fikse tatimore për fitimet e lotarisë. Kjo normë është 24% për shtetasit amerikanë dhe banorët me një numër të vlefshëm të sigurimeve shoqërore. Nëse nuk jepni një numër të sigurimeve shoqërore ose nëse jeni i huaj, norma rritet në 30%.

Pra, nëse fitoni 1,000,000 dollarë, qeveria federale do të marrë 240,000 dollarë (24% e 1,000,000 dollarëve) nëse jeni shtetas amerikan ose banor me një numër të Sigurimeve Shoqërore. Nëse jo, ata do të marrin 300,000 dollarë.

Tatimi mbi të Ardhurat Shtetërore për Fitimet e Lotarisë

Por kjo nuk është e gjitha. Ju gjithashtu duhet të merrni parasysh taksat shtetërore. Shumica e shteteve në SHBA do të paguajnë një taksë të veçantë për fitimet e lotarisë. Kjo mund të variojë nga 0% në mbi 10%, në varësi të shtetit ku ndodheni. Për shembull, nëse fitoni llotarinë në Florida ose Teksas, ju jeni me fat sepse këto shtete nuk tatojnë fitimet e lotarisë. Sidoqoftë, në shtete si Nju Jorku ose Maryland, mund të shihni një normë tatimore deri në 8.82% ose 8.75%, respektivisht.

Dilema e shumës së përgjithshme ose e anuitetit

Fituesit zakonisht kanë dy mënyra për të mbledhur çmimin e tyre: një shumë të vetme një herë ose me këste gjatë disa viteve, e njohur si një pension vjetor. Ka implikime tatimore për të dyja.

 • Shuma e përgjithshme: Nëse zgjidhni shumën e përgjithshme, ju i merrni fitimet tuaja menjëherë, por është një shumë më e vogël se xhekpoti total. Ju gjithashtu do të paguani të gjitha taksat menjëherë, gjë që mund t'ju shtyjë në një grup taksash më të larta për atë vit.
 • Anuiteti: Nëse shkoni për opsionin e pensionit, fitimet tuaja shpërndahen në disa vite (shpesh 20 deri në 30). Çdo vit, ju do të paguani taksa për shumën që merrni. Kjo mund të nënkuptojë një faturë të përgjithshme tatimore më të ulët, veçanërisht nëse pagesat nuk ju shtyjnë në një grup tatimor më të lartë.

Shembull: Imagjinoni të fitoni një xhekpot llotarie prej 1,000,000 dollarësh. Ju keni mundësinë për të marrë fitimet ose si një shumë e përgjithshme ose si një anuitet mbi 30 vjet. Shkalla e taksave federale është 24%, dhe shkalla e taksave shtetërore është 5%.

Opsioni i shumës së përgjithshme:Opsioni i anuitetit:
Shuma e përgjithshme: 1,000,000 dollarëPagesa vjetore e anuitetit: 1,000,000 dollarë / 30 vjet = 33,333,33 dollarë
Taksa Federale (24%): 240,000 dollarëTaksa Federale (24%): 33,333,33 $ * 24% = 8,000 $
Taksa shtetërore (5%): 50,000 dollarëTaksa shtetërore (5%): 33,333,33 dollarë * 5% = 1,667 dollarë
Taksat totale: 290,000 dollarëTaksat totale në vit: $8,000 + $1,667 = $9,667
Taksat totale mbi 30 vjet: 9,667 $ * 30 = 290,010 $
Shuma neto e marrë: 710,000 dollarëShuma neto e marrë gjatë 30 viteve: $1,000,000 - $290,010 = $709,990

Në këtë krahasim, shohim se gjatë një periudhe 30-vjeçare, tatimi total i paguar është i ngjashëm për të dyja zgjedhjet. Shuma e përgjithshme jep më shumë para përpara, ndërsa pensioni ofron të ardhura të qëndrueshme.

Është e rëndësishme të theksohet se shembulli përdor norma të thjeshtuara tatimore dhe llogaritje për qëllime ilustrimi. Në realitet, normat tatimore mund të ndryshojnë dhe faktorë shtesë si zbritjet, kreditë dhe ndryshimi i ligjeve tatimore mund të ndikojnë në detyrimin përfundimtar tatimor. Konsultimi me një profesionist tatimor është thelbësor për të kuptuar implikimet specifike tatimore të fitimeve tuaja të llotarisë bazuar në rrethanat dhe juridiksionin tuaj.

Ligjet kineze tatimore për fitimet e lotarisë

Kur bëhet fjalë për taksat mbi fitimet e lotarisë në Kinë, rregullat janë më shumë:

 • Për fitimet nën 10,000 CNY: Lajme te mira! Nuk ka taksë. Nëse fitoni 5000 CNY, merrni shumën e plotë. Është si të blesh një artikull dhe të marrësh një zbritje 100%!
 • Për fitime mbi 10,000 CNY: Ja ku bëhet interesante. Ju do të taksoheni me një normë prej 20% mbi shumën që tejkalon 10,000 CNY. Pra, nëse fitoni 50,000 CNY, 10,000 CNY e parë janë pa taksa. Pjesa e mbetur prej 40,000 CNY merr një taksë prej 20%.

Shembull: Imagjinoni që keni fituar një çmim prej 100,000 CNY. Ja se si do të llogarisni shumën tuaj pas tatimit:

 • Shuma pa taksa: 10,000 CNY (sepse është nën pragun)
 • Shuma e tatueshme: 90,000 CNY (pjesa tjetër e fitimeve tuaja)
 • Taksa mbi 90,000 CNY: 20% e 90,000 CNY = 18,000 CNY

Pra, nga fitimet tuaja prej 100,000 CNY, do të merrni 82,000 CNY pas zbritjes së taksave.

Image

Llojet e Lotarive dhe Taksave në Japoni

Në Japoni, ekzistojnë lloje të ndryshme llotarish, duke përfshirë lotaritë Takarakuji dhe Numbers. Rregullat e taksave mund të ndryshojnë në bazë të llojit të lotarisë dhe shumës së fitimeve.

Takarakuji Lotaritë: Këto janë llotaritë më të zakonshme në Japoni, të njohura për xhekpotet e tyre të mëdha. Kur fitoni në një lotari Takarakuji, fitimet tuaja përgjithësisht i nënshtrohen dy llojeve të taksave: tatimi mbi të ardhurat dhe taksa e banorëve vendas.

 • Tatimi mbi të Ardhurat: Tatimi mbi të ardhurat për fitimet tuaja llogaritet në bazë të një norme tatimore progresive. Kjo do të thotë që sa më shumë të fitoni, aq më e lartë do të jetë përqindja e tatimit që duhet të paguani. Shkalla e tatimit mund të variojë nga rreth 5% në 45%, në varësi të sasisë së fitimeve tuaja.
 • Taksa e Banoreve Vendas: Përveç tatimit mbi të ardhurat, mund t'ju duhet të paguani edhe taksën e banorëve vendas, e cila përcaktohet nga komuna juaj. Kjo taksë llogaritet në bazë të të ardhurave tuaja, duke përfshirë fitimet tuaja në llotari, dhe tarifat mund të ndryshojnë nga një zonë në tjetrën.

Lotaritë e numrave: Lotaritë e numrave janë një formë tjetër llotarie në Japoni, duke u fokusuar në lojërat e bazuara në numra. Fitimet nga llotaritë Numbers përgjithësisht i nënshtrohen një norme tatimore të fiksuar prej rreth 20,315%. Kjo taksë zbritet nga fitimet tuaja përpara se të merrni pagesën.

Shembulli 1: Le të themi se fitoni 1,000,000 ¥ në një lotari Takarakuji. Shkalla e tatimit mbi të ardhurat për këtë shumë bie brenda grupit 10%. Kjo do të thotë që ju do të detyroheni 100,000 ¥ në tatimin mbi të ardhurat. Për më tepër, nëse norma tatimore e banorit tuaj lokal është 5%, do t'i detyroheni 50,000 ¥ për këtë taksë. Pra, detyrimi juaj total tatimor do të ishte 150,000 ¥.

Shembulli 2: Imagjinoni të fitoni 500,000 ¥ në një llotari Numbers. Shkalla e tatimit në burim për lotaritë Numbers është rreth 20,315%. Prandaj, zbritja e taksave nga fitimet tuaja do të jetë afërsisht 101,575 ¥, duke ju lënë me një pagesë neto prej 398,425 ¥.

Taksat mbi çmimet e Lotarisë në Spanjë

Në Spanjë, fitimet e lotarisë konsiderohen të ardhura. Kjo do të thotë që qeveria do të marrë një pjesë të fitimeve tuaja si taksë. Sa tatim paguani varet nga sa fitoni. Duke filluar nga 1 janari 2020, çdo fitim i lotarisë mbi 40,000 € i nënshtrohet një norme tatimore prej 20%.

Shembull: Imagjinoni të fitoni 100,000 €. 40,000 € e parë është pa taksa, por ju do të duhet të paguani 20% taksë për 60,000 € të mbetura.

Këtu është matematika:

 • 100,000 € (Fitimet totale) - 40,000 € (Shuma pa taksa) = 60,000 € (Shuma e tatueshme)
 • 60,000 € x 0,20 (20% Norma tatimore) = 12,000 € (Taksa e detyrimit)

Pra, nëse fitoni 100,000 €, do të merrnit në shtëpi 88,000 € pas taksave.

Lotaria në Mbretërinë e Bashkuar: Ëndrra pa taksa

Ja lajmet fantastike për të filluar: Në MB, të gjitha fitimet e lotarisë janë pa taksa! Kjo do të thotë që nëse fitoni 10 ose 10 milionë funte, mund të mbani çdo qindarkë. Ndryshe nga disa vende ku fitimet e mëdha përballen me zbritje të mëdha tatimore, në MB, shuma e çmimit të shpallur është shuma e çmimit që merrni.

Shembull: Imagjinoni të fitoni 5 milionë funte në Lotarinë Kombëtare. Në Mbretërinë e Bashkuar, ju merrni të gjitha 5 milionë funte në bankë pa asnjë zbritje. Ndërkohë, në një vend tjetër, një taksë 20% mund të zvogëlojë marrjen e shtëpisë tuaj në 4 milionë £. Me fat për fituesit në Mbretërinë e Bashkuar, çmimi i tyre është i paprekur!

Ndërsa fitimet fillestare janë pa taksa, është e rëndësishme të mbani mend se sapo ato para të jenë në llogarinë tuaj bankare, ato nuk mbeten plotësisht të paprekura nga taksat.

 • Të ardhurat nga interesi: Le të themi se fitoni 1 milion £ dhe i depozitoni në një llogari bankare. Nëse banka juaj ju jep 3% interes në vit, kjo është 30,000 £ shtesë në një vit. Ky interes do të tatohet sipas tabelës suaj të tatimit mbi të ardhurat.
 • Dhurata: Nëse vendosni të ndani gëzimin tuaj dhe t'i dhuroni një pjesë të fitimeve tuaja miqve ose familjes, mund të tërheqë potencialisht tatimin mbi trashëgiminë nëse është mbi pragun dhe ju do të vdisni brenda shtatë viteve nga dhurimi i parave.
 • Të ardhurat nga investimet: Nëse investoni fitimet tuaja, çdo fitim ose e ardhur e krijuar nga këto investime ka të ngjarë të jetë subjekt i tatimit. Nëse investoni në një pronë dhe më pas e jepni me qira, qiraja që merrni do të jetë e ardhur e tatueshme.

Image

A paguani taksa për fitimet e lotarisë në Kanada?

Në Kanada, fitimet e lotarisë nuk konsiderohen të ardhura të rregullta, kështu që ato nuk tatohen siç do të ishte paga e punës suaj. Në vend të kësaj, ato shihen si një fitim i papritur ose një fitim një herë. Ky është një lajm i mirë për fituesit, pasi ata marrin në xhep shumën e plotë që fitojnë.

Shembull: Imagjinoni të fitoni 1 milion dollarë në një llotari kanadeze. Ndryshe nga disa vende ku ju mund të merrni vetëm, të themi, 600,000 dollarë pas taksave, në Kanada, ju merrni të gjithë 1 milion dollarë. E gjithë shuma është e juaja për ta mbajtur!

Pra, nuk ka fare taksa?

Epo, nuk është aq e drejtpërdrejtë. Ndërsa ju nuk paguani taksa për fitimet aktuale, çdo interes ose e ardhur e krijuar nga këto fitime në të ardhmen është e tatueshme. Mendoni për këtë kështu: paratë fillestare që fitoni janë pa taksa, por paratë që fitojnë paratë nuk janë.

Shembull: Ju vendosni të vendosni fitimet tuaja të llotarisë prej 1 milion dollarësh në një llogari kursimi që fiton interes. Në fund të vitit, le të themi se fitoni 10,000 dollarë në interes. Këto 10,000 dollarë janë të tatueshme dhe do t'ju duhet ta raportoni në deklaratën tuaj vjetore të tatimit mbi të ardhurat.

Fitimi i lotarisë është një ëndërr për shumë njerëz, por është thelbësore të kuptohen implikimet tatimore që vijnë me të. Të dy taksat federale dhe ato shtetërore do të marrin një pjesë të fitimeve tuaja dhe do t'ju duhet të vendosni se si dëshironi pagesën tuaj. Edhe pse mund të duket e frikshme, me njohuritë e duhura dhe pak planifikim, ju mund të lundroni në këto ujëra me lehtësi dhe të shijoni vërtet fitimet tuaja të papritura. Dhe mbani mend gjithmonë, ndërsa është joshëse të përqendroheni në shumën që ju hiqet, ju ende keni mbetur me një shumë të konsiderueshme nga fitimi juaj i lotarisë. Shijojeni me përgjegjësi!

About the author
Ardit Krasniqi
Ardit Krasniqi
About

Ardit, një shqiptar i krenar, kombinon me mjeshtëri dashurinë e tij për lojrat e kazinos me aftësinë e tij gjuhësore. Si një lokalizues i udhëzimeve për kazino online, puna e tij është e pasur me nuancat kulturore.

Send email
More posts by Ardit Krasniqi

A paguani taksa për fitimet e lotarisë në SHBA?

Po. Në SHBA, fitimet e lotarisë i nënshtrohen taksave federale dhe shtetërore. Për shembull, nëse fitoni 10 milionë dollarë në një llotari shtetërore:

 • Qeveria federale mund të heqë rreth 24% (2.4 milionë dollarë) nga maja.
 • Në varësi të shtetit, mund të aplikohet një taksë shtetërore shtesë, e cila mund të variojë nga 0% në më shumë se 8%. Për shembull, në Nju Jork, një shtesë prej 8.82% (882,000 dollarë) mund të zbritet.

A janë të tatueshme fitimet e lotarisë në MB?

Jo. Në MB, shuma e plotë e fitimit të lotarisë është pa taksa. Për shembull, nëse fitoni 5 milion £ në Lotarinë Kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar, ju merrni 5 milion £ në shtëpi pa asnjë zbritje.

Si tatohen fitimet e lotarisë në Spanjë?

Në Spanjë, fitimet mbi 40,000 € tatohen me 20%. Pra, nëse fitoni 1 milion euro në llotarinë spanjolle, do të paguani tatimin për 960,000 € (1 milion € minus përjashtimin prej 40,000 €), duke rezultuar në një faturë tatimore prej 192,000 €.

A janë të tatueshme fitimet e lotarisë Australiane?

Jo. Në Australi, fitimet e lotarisë nuk konsiderohen të ardhura. Nëse fitoni 3 milion AUD në Australian Powerball, ju merrni të gjithë shumën pa ndonjë implikim të menjëhershëm tatimor.

A paguani taksa për fitimet e lotarisë në Kanada?

Jo. Në Kanada, fitimet e lotarisë trajtohen si fitime të papritura. Fitimi i 5 milion CA$ në Lotto 6/49 do të thotë që ju merrni 5 milion CA$ të plota. Megjithatë, interesi i fituar në këto fitime është i tatueshëm.

Si i takson Franca fitimet e lotarisë?

Fitimet e lotarisë mbi 5000 € në Francë i nënshtrohen një tatimi prej 20%. Pra, nëse fitoni 500,000 €, pasi të keni përjashtuar 5,000 € të para, do të paguani një taksë prej 495,000 €, që arrin në 99,000 €.

A tatohen çmimet e lotarisë italiane?

Po. Në Itali, nëse fitimet tuaja në llotari kalojnë 500 €, zbatohet një taksë prej 20%. Nëse fitoni 2 milion € në SuperEnalotto, taksa e pagueshme do të ishte 400,000 €, duke ju lënë 1.6 milion €.

A janë të tatueshme paratë e çmimeve të lotarisë në Afrikën e Jugut?

Nr. Një fitim 20 milionë R në Lotton e Afrikës së Jugut është plotësisht i juaji, pa zbritje të menjëhershme tatimore. Megjithatë, interesi për fitimet do të jetë i tatueshëm.

Si tatohen fitimet e lotarisë në Brazil?

Brazili vendos një taksë prej 13.8% për fitimet e lotarisë. Fitimi i 10 milion R$ në Mega-Sena do të rezultonte në një taksë prej 1.38 milion R$, duke ju dhënë një neto prej 8.62 milion R$.

A i nënshtrohen taksave fitimet e lotarisë në Gjermani?

Jo. Nëse fitoni 4 milion € në Lotto Gjermane 6aus49, ju merrni të gjitha 4 milion € pa asnjë zbritje tatimore.

A janë të tatueshme fitimet e lotarisë në Indi?

Po. Në Indi, fitimet e lotarisë i nënshtrohen një norme fikse prej 30%. Për më tepër, mund të zbatohen pagesa shtesë dhe pagesa të tjera. Për shembull, nëse fitoni 10 crore në Lotarinë Kerala:

 • Taksa do të arrinte në 3 crore.
 • Me ndërprerjen dhe tarifat e tjera shtesë, norma efektive mund të rritet, duke reduktuar më tej shumën tuaj të marrë në shtëpi.

Si i takson Rusia fitimet e lotarisë?

Në Rusi, fitimet e lotarisë mbi 4000 rubla tatohen me 13% për banorët dhe 30% për jorezidentët. Nëse fitoni 100 milion rubla:

 • Si banor, ju do të paguani 13 milionë rubla në taksë.
 • Si jorezident, taksa juaj do të ishte 30 milion rubla.

Si trajtohen fitimet e lotarisë në Irlandë për qëllime tatimore?

Në Irlandë, fitimet e lotarisë janë pa taksa. Pra, nëse keni fatin të fitoni 5 milionë euro në Lotton irlandeze, ju merrni të gjithë shumën në shtëpi. Megjithatë, çdo e ardhur që rrjedh nga fitimet, si interesi, do të jetë e tatueshme.

10 gjëra për të bërë përpara se të pretendoni fitimet tuaja në Lotari

10 gjëra për të bërë përpara se të pretendoni fitimet tuaja në Lotari

Pra, ju keni fituar lotarinë! Urime për fatin tuaj të pabesueshëm. Por, përpara se të filloni të bëni plane madhështore për pasurinë tuaj të re, është thelbësore të ndërmerrni disa hapa të rëndësishëm për të siguruar që fitimet tuaja të lotarisë t'ju sjellin lumturi afatgjatë dhe siguri financiare. Në këtë udhëzues gjithëpërfshirës, ​​ne do t'ju tregojmë dhjetë gjëra thelbësore që duhet të bëni kur të jeni fitoni lotarinë. Nga mbrojtja e identitetit tuaj deri te kërkimi i këshillave profesionale, ne ju kemi mbuluar.

5 Avantazhet e të luajturit të Lotarisë në internet

5 Avantazhet e të luajturit të Lotarisë në internet

Shumë njerëz kënaqen duke luajtur llotarinë pasi është një lojë e thjeshtë që mund ta bëjë dikë milioner brenda natës. Ka dy mënyra për të luajtur llotarinë - ose duke blerë një biletë personalisht nga një prizë fizike ose duke luajtur online. Në ditët e sotme, shumica e njerëzve zgjidhni të luani llotarinë online. Në këtë artikull, do të mësoni për përfitimet e lojës së lotarisë në internet.

7 mënyrat më të mira për të zgjedhur numrat tuaj të llotarisë

7 mënyrat më të mira për të zgjedhur numrat tuaj të llotarisë

Të luash llotarinë ka të bëjë me fat, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të kesh një sistem ose metodë për zgjedhjen e numrave. Disa njerëz mbështeten në modele matematikore, ndërsa të tjerë thjesht mund të zgjedhin numra të rastësishëm ose të përdorin data që janë të veçanta për ta. Nuk ka asnjë mënyrë të garantuar për të parashikuar numrat fitues, por të kesh një strategji mund ta bëjë lojën më argëtuese.
Eksploroni mënyra të ndryshme për të gjetur atë që ju përshtatet. Në fund të fundit, një pjesë e eksitimit është në pritje, dhe me pak fat në anën tuaj, mund të arrini çmimin e parë!

Anuitet kundrejt pagesave të Lotarisë me shumën e përgjithshme: të mirat dhe të këqijat

Anuitet kundrejt pagesave të Lotarisë me shumën e përgjithshme: të mirat dhe të këqijat

Kur bëhet fjalë për fitimin e lotarisë, emocioni i madh i një shume parash që ndryshon jetën mund t'i hapë shpejt vendin vendimit praktik se si të merrni fitimet tuaja. A duhet të zgjidhni një pension vjetor, duke marrë pagesa të rregullta me kalimin e kohës, ose një pagesë të një shume të madhe, duke marrë të gjitha paratë paraprake? Të dyja opsionet kanë të mirat dhe të këqijat e tyre, dhe është e rëndësishme të konsideroni me kujdes se cila është më e përshtatshme për qëllimet tuaja financiare.

Mashtrimet e lotarisë: Cilat janë dhe si t'i shmangni ato

Mashtrimet e lotarisë: Cilat janë dhe si t'i shmangni ato

Mashtrimet e lotarisë janë bërë një çështje e përhapur vitet e fundit, duke synuar individë që nuk dyshojnë me premtime për pasuri të menjëhershme. Këto mashtrime prekin ëndrrat e njerëzve për të fituar të mëdha dhe mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme financiare dhe emocionale. Në këtë artikull, ne do të diskutojmë se çfarë janë mashtrimet e lotarisë, si funksionojnë ato dhe më e rëndësishmja, si mund të shmangni të bini viktimë e tyre.

Mënyrat e zgjuara për të shpenzuar fitimet tuaja nga Lotaria

Mënyrat e zgjuara për të shpenzuar fitimet tuaja nga Lotaria

A po ëndërroni për momentin kur do të bëheni fituesi me fat i një xhekpoti llotarie që të ndryshon jetën? Mundësitë janë të pafundme – një pushim luksoz, një makinë e re me shkëlqim, apo ndoshta edhe një shtëpi ëndrrash. Por, përpara se të filloni të imagjinoni të gjitha mënyrat se si mund t'i shpenzoni fitimet tuaja, është e rëndësishme të mbani mend se vendimet e përgjegjshme financiare mund të kenë një ndikim të qëndrueshëm në të ardhmen tuaj. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë mënyrat e zgjuara për të shpenzuar fitimet tuaja në llotari, duke ju ndihmuar të bëni zgjedhje të informuara që mund të ndihmojnë në sigurimin e mirëqenies suaj financiare.

Rritni shanset tuaja për të fituar Lotarinë

Rritni shanset tuaja për të fituar Lotarinë

Jeni të lodhur duke luajtur llotarinë me pak ose aspak sukses? A jeni gati për të rritur shanset tuaja për të arritur jackpot-in? Mos kërkoni më tej! Në këtë artikull, ne do t'ju ofrojmë këshilla dhe strategji të vlefshme për të rritur potencialin tuaj për të fituar lotari.

Sa vonë mund të blini bileta llotarie?

Sa vonë mund të blini bileta llotarie?

Nëse ndiheni me fat dhe dëshironi të provoni dorën tuaj për të fituar lotarinë, me siguri po pyesni veten se sa vonë mund të blini bileta. Në fund të fundit, koha duket se po fluturon dhe ju nuk dëshironi të humbisni shansin tuaj për ta bërë atë të pasur. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë rregullat dhe rregulloret që lidhen me blerjet e biletave të lotarisë, kështu që ju do të dini saktësisht se kur të shkoni në dyqan ose të shkoni në internet për të blerë atë biletë.

Si të blini bileta llotarie në internet: Një udhëzues hap pas hapi

Si të blini bileta llotarie në internet: Një udhëzues hap pas hapi

Pra, dëshironi të provoni fatin tuaj dhe të blini bileta lotarie në internet? Ju jeni me fat! Interneti e ka bërë më të lehtë se kurrë pjesëmarrjen në shorte nga e gjithë bota. Në këtë udhëzues gjithëpërfshirës, ​​ne do t'ju përcjellim procesin e blerjes së biletave të lotarisë në internet, hap pas hapi. Nga zgjedhja e lotarisë së duhur deri tek pretendimi i fitimeve tuaja, ne ju kemi mbuluar.

Top 5 lojërat më të njohura të lotarisë për fillestarët

Top 5 lojërat më të njohura të lotarisë për fillestarët

Jeni i ri në botën e lojërave të lotarisë dhe ndiheni të mbingarkuar nga numri i madh i opsioneve të disponueshme? Mos u shqetësoni, ne ju kemi mbuluar. Në këtë artikull, ne do të diskutojmë 5 lojërat më të njohura të lotarisë për fillestarët. Pavarësisht nëse po kërkoni një lojë me jackpot të mëdha, shanse më të mira ose veçori unike, ne kemi diçka për të gjithë.

Udhëzuesi i fundit i Lotarisë në internet i 2024

Udhëzuesi i fundit i Lotarisë në internet i 2024

Lotaritë kanë ekzistuar për një kohë të gjatë, me Keno të lashtë të Kinës që ishte një shembull i hershëm. Ato fillimisht u përdorën si një mënyrë për qeveritë për të rritur të ardhurat e tyre. Në një llotari klasike, ju blini një biletë përpara se një grup topash të numëruar të zgjidhen rastësisht nga një vizatim. Nëse numrat në biletën tuaj përputhen me kombinimin fitues, ju fitoni para. Disa llotari janë ende të kufizuara për qytetarët e një vendi individual, por platformat online kanë bërë të mundur pjesëmarrjen e kujtdo në mbarë botën. Si rezultat, tani ka më shumë mënyra se kurrë për të fituar të mëdha në lojërat e lotarisë së sotme. Nëse jeni i ri në loto online, do të gjeni sugjerime dhe shpjegime të dobishme më poshtë. Vazhdoni të lexoni për të mësuar më shumë.

Çfarë duhet të bëni nëse keni humbur biletën tuaj të lotarisë

Çfarë duhet të bëni nëse keni humbur biletën tuaj të lotarisë

A e keni pasur ndonjëherë atë ndjenjën e fundosjes së humbjes së diçkaje të vlefshme? Tani imagjinoni të vendosni gabim një biletë llotarie që mund t'ju bëjë milioner. Është një situatë që të mundon zemrën, por mos kini frikë, sepse në këtë artikull, ne do t'ju udhëzojmë se çfarë të bëni pasi të keni humbur biletën tuaj të lotarisë.